Kuidas on RRI seotud loodusainete õpetamisega ?

Uuringulaegas propageerib RRI aspektide lõimimist loodusteaduslikku haridusse mitmel moel. Seejuures pööratakse erilist rolli õpetajate toetamisele ja koolitamisele. Esiteks soovitakse tõsta õpetajate RRI-teadlikkust – osa veebipõhistest toetusmaterjalidest ja õpetajakoolituse moodulitest on pühendatud just RRI-le.

Koolitusmaterjalid hõlmavad näiteid erinevatest viisidest, kuidas RRI aspekte loodusainete tundidesse tuua. Projekti raames on välja töötatud ka pedagoogiline stsenaarium, mis samuti toetab õpetajaid nende igapäevatöö rikastamisel RRI-tegevustega. Värvilisel joonisel on toodud võimalusi, mida võiks vastutustundlik teadus ja innovatsioon tähendada õpetaja jaoks. 

Õpilaste teadlikkus RRI-st areneb õpetajate toel. Õpilased omandavad teadustöö usaldusväärsuse ja ja võimalike tagajärgede hindamiseks vajalikud uurimuslikud oskused ning saavad  võimaluse suhelda teadlaste ja innovaatoritega. Suhtlemine ja ideede vahetamine arendab kõigi osapoolte teadlikkust 

Õpilaste teadlikkus vastutustundlikust teadusest ja innovatsioonist kujuneb läbi selliste uurimuslike tegevuste, kus õpilased peavad suhtlema erinevate osapooltega: lapsevanemad, teaduskeskuste töötajad, ülikoolide teadlased, üliõpilased jpt. Ühesõnaga, kui valmib õpilaste uurimustöö, ei tähenda see töö lõppemist, vaid uue etapi algust. Siis on aeg tutvustada oma uurimustööd ja selle olulisust teistele. Õpilase uurimuslike oskuste arenedes saab õpilane esitleda oma tööd esmalt klassiruumis ja seejärel ka laiemale publikule, käsitledes oma töö tulemuste olulisust, tagajärgi ja eetilisi aspekte. Avaliku esinemise ja suhtlusoskuste harjutamiseks õpivad noored oma uurimistulemusi sõnastama ning oma arusaamu teistega jagama. Samuti õpivad nad kuulama ja kommenteerima teiste tulemusi. ja arusaamist teaduslikest praktikatest. Nõnda kasvavad õpilastest hea ettevalmistusega kodanikud, kes on võimelised aktiivselt ja informeeritult teaduse ja innovatsiooni protsessis osalema.

Näite  selle kohta, kuidas RRI aspektidega oma igapäevast õppetööd rikastada leiate siit.