Publikatsioonid ja meedia

Publikatsioonid

Pedaste, M.; de Vries, B.; Zacharia, Z. C.; Jaakkola, T.; Sotiriou, S.; Siiman, L.; Mäeots, M.; Papaevripidou, M.; Mavromanolakis, G. (2014). Ark of Inquiry: A European Project for the Widespread Dissemination of Inquiry Activities through a Network of Universities, Schools, Science Centres and Museums. Bolte, C.; Rauch, F. (Toim.). - Enhancing Inquiry-based Science Education and Teachers’ Continuous Professional Development in Europe: Insights and Reflections on the PROFILES Project and other Projects funded by the European Commission (291 - 296). Berlin/Klagenfurt: Freie Universität Berlin/Alpen-Adria-Universität [ ava uuel lehel ]

Meediakajastused

Ark of Inquiry: Inquiry Awards for Youth over Europe.- UNESCO Venice Office,18.03.2014 [http://www.unesco.org/new/en/venice/about-this-office/single-view/news/a... 14.08.2014 Himma, M. Eesti haridusteadlased koolitavad tuhandeid õpetajaid üle Euroopa.- ERR, 3.03.2014 [http://uudised.err.ee/v/eesti/2db6945b-a923-4a14-9fb7-7374a0965f4f ] 11.08.2014 Ivask, S. Haridusteadlased juhivad suurprojekti. - Universitas Tartuensis, veebruar 2014 nr 2 (2424) lk 16-17 [http://www.ajakiri.ut.ee/artikkel/368] 11.08.2014 Kirm, M. Tartu Ülikooli haridusteadlased on kahteteist euroriiki haarava nelja-aastase projekti Uuringulaegas eestvedajad.- Luubi all, Kuku Raadio intervjuu 08.01.2014 [http://kuku.ee/index.php?pid=24&nid=10534&lang=1] 11.08.2014 Merbach, E. TÜ haridusteadlased asuvad koolitama tuhandeid õpilasi ja õpetajaid üle Euroopa. - Tartu Ülikool, 07.01.2014 [http://www.ut.ee/et/uudised/tu-haridusteadlased-asuvad-koolitama-tuhande... 11.08.2014 Pedaste, M. Uurimisõpe arendab probleemide lahendamist ja loob innovatsiooni. - Õpetajate Leht, 21.03.014 [http://opleht.ee/14353-uurimisope-arendab-probleemide-lahendamist-ja-loo... 11.08.2014 Pors, M. TÜ teadlased asuvad koolitama tuhandeid Euroopa õpilasi ja õpetajaid. - Haridusportaal Koolielu, 07.01.2014 [http://koolielu.ee/info/readnews/347898/tu-teadlased-asuvad-koolitama-tu... 11.08.2014 Tamme, V. Teadlased üle Euroopa avavad uurimuslikku õpet edendava „Uuringulaeka“. - Postimees, 3.03.2014 [http://uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20140303&ID=333410] 11.08.2014 Tatrik, K. Ülikool juhib suurt teadusõppeprojekti. - Postimees, 10.01.2014 [http://pluss.postimees.ee/2656346/ulikool-juhib-suurt-teadusoppeprojekti] 11.08.2014