Õpetajale

Ma õpetaksin seda, kuidas teadus toimib sama palju kui seda, mida teadus teab. Ma väidan täie kindlusega (eeldades, et põhimõtteliselt igaüks õpib lugema), et teaduslik kirjaoskus on kõige tähtsam kirjaoskus, mille nad 21. sajandisse kaasa võtta saavad. Ma omistaksin vähem väärtust teadmistel põhinevatele hinnetele ja leiaksin viise, kuidas premeerida uudishimu. Lõppude lõpuks on uudishimulikud inimesed need, kes maailma muudavad.
(Neil deGrasse Tyson)


Euroopa vajab noori entusiastlikke inimesi, kes oleksid huvitatud loodusteadustest ning sooviksid selle valdkonnaga siduda ka oma tulevase karjääri. On tõestatud, et uurimuslik õpe loodusainete tundides (IBSE) võib suurendada õpilaste huvi loodusainete vastu. Uurimuslik õpe on meetod, mis võimaldab omandada erinevaid aineteadmisi vahetu uurimiskogemuse kaudu. Õpilased ütlevad uurimusliku õppe kohta, et see on „üks tore viis õppida põnevaid asju nii, et ise arugi ei saa“.

Uuringulaeka projekti peamine eesmärk on luua n-ö uue põlvkonna loodusainete tund, kus õpilased saaksid

- kogeda paljusid uurimistegevusi, mis kuuluvad teadlaste töö juurde;
- läbi viia tegevusi, milles on ühendatud vastutustundlik lähenemine ja loominguline probleemide lahendamine;
- omandada teaduslikud uurimisoskused ning üldised teaduse kontekstis vajalikud uurimisalased teadmised;
- kogeda teaduse tegemise kultuuri aktiivse õppimise ja teiste toetamise kaudu, mis motiveerib neid arvestama teaduse laiemate mõjudega;
- mõista, kuidas teadus toimib ning kuidas teadlased töötavad.Pupils at AHHAA Science Centre

Teil õpetajate ja projekti peamiste osalistena on seesuguse uue põlvkonna loodusainete tunni loomisel väga oluline roll. Soovime teie abiga kujundada uue põlvkonna õpilasi, kes valdaksid vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni (RRI – Responsible Research and Innovation) praktikaid ning võiksid olla huvitatud karjäärist teaduses ehk meie ühiskonna jaoks kriitilise tähtsusega valdkonnas. 

Uuringulaeka projektis

 • koostatakse pedagoogiline raamistik, mis on õpilastele piisavalt väljakutseid pakkuv ning mida saab õpetajate ja projekti toetava kogukonna teiste liikmete abiga rakendada;
 • töötatakse välja instrumendid õpilaste uurimuslike oskuste ja kogemuste hindamiseks, et tagada õpilaste areng ning pakkuda neile sisukat tagasisidet;
 • luuakse õpilaste auhindamise süsteem, et motiveerida neid oma uurimuslikke oskusi järjest paremale tasemele viima ning tunnustada nende saavutusi.

Projekt on tugevalt suunatud õpetajatele ning seega

 • pakume teile põhjalikku näost-näkku koolitust, kus õpite, kuidas toetada oma õpilaste kaasamist Uuringulaeka tegevustesse;               
 • töötame välja veebipõhised toetusmaterjalid, mis aitavad teil oma õpilasi uurimistegevustes toetada.  

  Materjalidest leiate vastused järgmistele küsimustele:

  • Mis on uurimusliku õppe etapid?
  • Milliseid oskusi ja praktikaid uurimuslik õpe hõlmab?
  • Kuidas õpilasi Uuringulaeka tegevustes toetada?
  • Kuidas anda õpilaste uurimistegevuste kohta konstruktiivset tagasisidet?

  Samuti leiate veebipõhistest materjalidest näiteid uurimistegevuste kohta.

  Lisaks meiepoolsele toetusele, pakume teile võimaluse:

  • ühendada oma klassid ja õpilased tegevate teadlastega;
  • jagada oma kogemusi ja enda loodud õppematerjale kolleegidega üle Euroopa ja saada väärtuslikke nõuandeid ja tagasisidet;

  Projekti kestel toetab teid pidevalt suur ülikoolide ja teaduskeskuste võrgustik, kes aitab teid uurimistegevuste algatamisel ning õpilaste juhendamisel ja motiveerimisel – kasulik oskus, mis jääb teile alles ka pärast projekti ametlikku lõppu ning tagab Uuringulaeka eduka rakendamise ka aastate möödudes.

  Uuringulaeka edukus ja jätkusuutlikkus sõltub peamiselt kogukonnast, kes noori nende õppimises ja uurimistegevustes toetab. See tähendab, et teie, õpetajad, olete edu võti!

  Meil on hea meel teatada, et teil on nüüd võimalik liituda Uuringulaeka kogukonnaga! Kõigil huvitatutel palume ära täita lühikese registreerumisankeedi, mille leiate siit.

  Vaadake ringi ka meie veebilehel ja jälgige meid Facebookis.