Muuseumid ja teaduskeskused

"Teadlane pole mitte see, kes teab õigeid vastuseid, vaid see, kes küsib õigeid küsimusi." 

(Claude Lévi-Strauss)

Uuringulaeka projekti sihiks on ehitada üles teadusliku kirjaoskusega ning vastutustundlik ühiskond, rakendades loodusainete õpetamisel uurimuslikku õpet. Projekti eesmärk on tõsta noorte teadlikkust vastutustundlikust teadusest ja innovatsioonist (RRI – Responsible Research and Innovation), pakkudes neile põnevaid STEM-valdkonna (STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics) uurimuslikke tegevusi. Projektiga tahetakse anda vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni mõistele päriselus reaalne rakendus ning kaasata see formaalse ja mitteformaalse õppe keskkondadesse.AHHAA Science Centre

Uuringulaeka projektis töötatakse välja platvorm, mille kaudu tehakse hoolikalt valitud uurimistegevused üle kogu Euroopa laialdaselt kättesaadavaks. Platvorm toob kokku uurimistegevused, õppurid ja nende toetajad (õpetajad, üliõpilased, teadlased, muuseumide ja teaduskeskuste töötajad) ning ühendab formaalse õppe keskkonnad ja õppekavad mitteformaalsete õpikeskkondadega, nagu muuseumid ja teaduskeskused, nii et õpilased saaksid ka väljaspool kooli osaleda põnevates uurimistegevustes ning ise kogeda, kuidas tehakse teadust.

Teie muuseumide ja teaduskeskuste töötajatena olete osa toetavast kogukonnast, kuhu kuuluvad lisaks veel õpetajad, õpetajakoolituse üliõpilased ning teadlased, kes kõik motiveerivad ja juhendavad õpilasi nende uurimistegevustes. Uuringulaeka edukus ja jätkusuutlikkus sõltub kogukonnast, kes noori nende õppimises ja uurimistegevustes toetab.

Lisaks õpilaste ja õpetajate toetamisele tahetakse projektiga luua tugev STEM-valdkonna asutuste kogukond ja võrgustik, mis suudaks pakkuda ja edasi arendada olemasolevat või hiljuti välja töötatud hariduslikku ainesisu (rõhuga huvitavatel uurimistegevustel ja nende tegevuste hindamise kriteeriumidel). Teadus- ja uurimisasutuste, muuseumide ning teaduskeskuste kogukond hakkab osalema ka õpilaste autasustamisel kõrgema taseme üritustel, nagu näiteks teadusmessid, konkursid, õpilaskonverentsid jne. Loodav kogukond hakkab oma olemasolevate hariduskavade või hiljuti loodud koolitusprogrammide kaudu osalema ka õpetajate koolitamises.        

Teie põhiroll projektis on 1) olemasolevate uurimistegevuste lisamine Uuringulaeka platvormi ning 2) õppijate toetamine nende uurimistegevustes.

Vastutasuks teie panuse eest pakub projekt teile võimaluse:

  • olla osa üleeuroopalisest teaduskeskuste, muuseumide ja uurimisasutuste võrgustikust ning jagada kogemusi teiste sama valdkonna inimestega;
  • olla kursis vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni rolliga formaalses ja mitteformaalses hariduses;
  • jagada omaenda haridusprogrammide tegevusi väga paljude õpetajate ja õpilastega üle kogu Euroopa;
  • avastada ja rakendada uusi huvitavaid uurimistegevusi, mille on välja töötanud teised muuseumid ja teaduskeskused;
  • muuta oma organisatsioon avalikkusele paremini nähtavaks ning tõmmata ligi rohkem külastajaid;
  • saada oma olemasolevate haridusprogrammide tõhususe ja edukuse kohta tõenduspõhist hinnangut.

Meil on hea meel teatada, et teil on nüüd võimalik liituda Uuringulaeka kogukonnaga! Kõigil huvitatutel palume ära täita lühikese registreerumisankeedi, mille leiate siit.

Hoidke end meie projekti arenguga kursis ning kontrollige regulaarselt meie kodulehte, et lugeda värskeimaid uudiseid! Saate meid jälgida ka Facebookis.