KKK


Mis on Uuringulaegas?

Projekt Uuringulaegas on Euroopa Komisjoni finantseeritud teadus- ja arendusprojekt, milles 13 partnerit 12 riigist töötavad välja süsteemi, mille abil õpilased nakatuksid uurimusliku õppe pisikuga ja milles hinnatakse õpilaste uurimusliku töö kogemusi ja oskusi, antakse uurimusliku õppe "pass" ning soovitatakse uusi uurimuslikke tegevusi.

Millal algab Uuringulaeka projekt?

Projekt algas 2014. aasta märtsis

Kui suur on projekti eelarve?

Projekti eelarve on ligi 2,8 miljonit eurot, seejuures Euroopa Komisjoni toetus ligi 2,5 miljonit eurot. Tartu Ülikooli laekub 384 898 eurot.

Kui kaua kestab Uuringulaeka projekt?

Projekt kestab 4 aastat (märts 2014-2018)

Kellele on suunatud Uuringulaeka projekt?

Projektis on tähtis roll õpetajatel, kes toetavad ja suunavad õpilaste uurimistööd, kuid oluline osa on ka teadlastel, üliõpilastel ning teaduskeskustel, kes toetavad õpilasi ja õpetajaid uurimustöö läbiviimisel. Õpetajad läbivad spetsiaalse koolituse, kus õpivad uurimistegevuste algatamist ning läbi viimist.

Kui palju õpilasi ja õpetajaid projektis osalevad?

Projekti toel koolitatakse vähemalt 1100 õpetajat ning uurimistööd hakkavad tegema vähemalt 23 000 õpilast.

Mis on uurimuslik õpe?

Uurimuslik õpe on meetod, mis võimaldab omandada erinevaid aineteadmisi läbi uurimiskogemuse. Uurimusliku õppe käigus õpitakse erinevate tegevuste abil probleeme teaduslikul viisil lahendama: loetakse teaduslikke tekste, sõnastatakse probleeme, uurimisküsimusi või hüpoteese, kavandatakse ja viiakse läbi vaatlusi või eksperimente, analüüsitakse kogutud andmeid ning sõnastatakse järeldusi või tehakse üldistusi.

Kas Uuringulaegas on rahvusvaheline projekt, kui palju on projektis osalejariike?

Jah, uuringulaegas on rahvusvaheline projekt. Projekti on kaasatud 13 partnerit 12 riigist: Eesti, Soome, Kreeka, Küpros, Itaalia, Holland, Belgia, Austria, Saksamaa, Türgi, Prantsusmaa ja Ungari.

Mis on vastutustundlik teadus ja innovatsioon?

Vastutustundlik teadus ja innovatsioon (ingl. k Responsible Research and Innovation, RRI) on kontseptsioon, mis koosneb järgmistest põhimõtetest: teaduseetika põhimõtete järgimine kogu protsessi jooksul, ühiskonna kaasamine teadusprotsessi, kogu teadlaskonna potentsiaali parem kasutamine (naisteadlaste osakaalu tõstmine), teadustulemuste avalikkus ja senisest tugevamad seosed teadusharidusega.

Mis on uuringupass ja uuringuauhind?

Uuringupass on dokument, kuhu märgitakse õpilaste uurimiskogemused ning vastutustundliku teadustegevuse vallas omandatud oskused. Kui noored on läbinud teatud kindla hulga tegevusi, saavad nad kandideerida uuringuauhinnale, milleks on kas täht, diplom, pronksmedal, hõbemedal või kuldmedal. Auhindu jagatakse mitmes kategoorias, sõltuvalt õppurite vanusest.