Õpetajakoolitus ja haridusteadlased

"Kogemus võtab väga kõrget tasu, aga õpetab paremini kui ükski teine."
(Fridtjof Nansen)

Euroopa vajab noori, kes oleksid huvitatud loodusainetest ning näeksid oma tulevikku teaduse ja innovatsiooni valdkonnas. Et muuta loodusteadused noortele huvipakkuvamaks, on meil tarvis uusi õpetamismeetodeid. On leitud, et uurimuslik õpe võib suurendada õpilaste huvi loodusainete vastu ning ka õpetajate motivatsiooni. Leidub arvukalt kasulikke, tõestatult tõhusaid uurimusliku õppe meetodeid, kuid paraku ei leia need laialdast rakendamist. Selle üheks põhjuseks võib olla, et õpetajad tunnevad end uute meetodite kasutuselevõtmisel ebakindlalt, kui neid pole eelnevalt põhjalikult koolitatud, kuidas neid meetodeid igapäevases õpetamistöös rakendada.  Learning at AHHAA Science Centre

Uuringulaeka projekti sihiks on luua n-ö uue põlvkonna loodusainete tund, kus noored saaksid uurimistegevuste kaudu harjutada teaduslikku mõtlemist ning vastutustundlikku teadust ja innovatsiooni. Meie eesmärk on anda õpilastele rohkem väljakutseid pakkuvaid, autentseid ja kõrgema järgu mõtlemist nõudvaid õpikogemusi ning rohkem võimalusi osaleda teaduslikes praktikates ja ülesannetes, kasutades teadusele omast diskursust ja vahendeid.             

Uuringulaeka projektiga soovitakse luua ka õpetajate kogukond, kes enesekindlalt kasutaks oma tundides uurimusliku õppe meetodeid. Pakume õpetajatele põhjalikku näost-näkku koolitust, et nad oskaksid oma õpilasi Uuringulaeka uurimistegevustesse kaasamisel toetada. Lisaks koolitusele ja toetusmaterjalidele anname õpetajatele võimaluse olla osa kutsealasest võrgustikust, mille kaudu rikastada oma praktikaid, vahetada kolleegidega ideid ja kogemusi ning seeläbi tõsta veelgi oma õpetamise kvaliteeti ning motivatsiooni.   

Projekti raames töötatakse õpetajakoolitajatele ja haridusteadlastele välja üldised juhised, kuidas toetada õpetajaid uurimusliku õppe juhendamisel ning materjalide kasutamisel nii koolitusprogrammi kestel kui pärast selle lõppu.   

Veebipõhistest toetusmaterjalidest leiate vastused järgmistele küsimustele:    

  • Kuidas toetada õpetajaid Uuringulaeka materjalide mõistmisel ja kasutamisel nii õpetajakoolituse kestel kui rakendamise järgus?
  • Kuidas, millal ja miks õhutada õpetajaid reflekteerima teemal, kuidas nad uurimuslikku õpet ja uurimusliku õppe põhist õpetamist mõistavad?
  • Kuidas anda konstruktiivset tagasisidet õpetajate uurimusliku õppe praktikate kohta?  

Materjalidest leiate ka näiteid edukatest praktikatest, mis pärinevad tööalase enesetäienduse kursustelt. 

Kui soovite lugeda meie projekti ametlikke raporteid, leiate need projekti inglisekeelselt leheküljelt siin! (inglise keeles)

Meil on hea meel teatada, et teil on nüüd võimalik liituda Uuringulaeka kogukonnaga! Kõigil huvitatutel palume ära täita lühikese registreerumisankeedi, mille leiate siit.  Vaadake ringi ka meie projekti koduleheküljel ning jälgige meid Facebookis!